Gepakt, gepikt

 

Klappen

'Mensen die worden geslagen hebben vaker gelijk dan mensen die slaan.'

Donald Tusk, tweede president van Europa 

 

Gedrag

'Goed gedrag is altijd zinloos.'

Tim Parks

 

 

Nadenken

'Als je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het  tijd om eens goed na te denken.'

Mark Twain

 

Vijftig tinten grijs

'De verwachtingen voor komend weekeinde: vijftig tinten grijs. Maar ik denk niet dat u daar erg opgewonden van zult raken.'

VRT-weerman Frank de Boosere

 

Begrepen?

'I know you believe you understand what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant.'
 
Alan Greenspan
 

 

Oordeel niet

'Dus, oordeel niet. Beschrijf slechts uw reacties. Schrijf nooit over de auteur noch over zijn werk, slechts over uzelf in uw confrontatie met het werk of de auteur. Over uzelf heeft u het recht te spreken.'

Witold Gombrowicz, dagboekfragment

 

Verstand

'Ik ben noch begiftigd met veel verstand noch met veel talent, maar ik ben heel, heel nieuwsgierig.'

Albert Einstein

 

It's about...

'It is about the book and not about the writer.'

Stephen King

 

Open minded

'It is good to be open minded, but not so open minded that your brain falls out.'

Interview in De Volkskrant met Herman de Regt, wetenschapsfilosoof

 

Schone geest

'Een schone geest kan zonder gelakte schoenen.'

Uit: Clochemerle'- Gabriel Chevalier

 

Ellende

'Alle ellende in de wereld komt voort uit het feit dat iemand niet gewoon met zijn armen over elkaar kan blijven zitten.'

Gerrit Komrij

 

Genoegen

'Het geïllustreerde boek is - misschien - niet absoluut nodig voor 's mensen leven, maar het geeft zulk een eindeloos genoegen en is zo hecht verbonden met de andere absoluut noodzakelijke kunst van de verbeeldingrijke literatuur, dat het tot het meest waardevolle moet blijven behoren, op welks totstandbrenging het streven van redelijke mensen zij gericht.'

William Morris (1834 - 1896)

 

Waarheid

'De waarheid van wat men zegt, schuilt in wat men doet.' 
 
Uit: De Voorlezer - Bernhard Schlink

 

Boekenworm

‘Ik ben een ouderwetse boekenworm zonder mobiele telefoon en zonder computer, internet gebruik ik zelden. Gaan jullie allemaal maar de digitale snelweg op, ik weet hier en daar nog wel een klein boerenpaadje of een scheefgezakt boerderijtje waar iets valt aan te treffen dat op dat het hele internet niet bestaat.'

Midas Dekkers in Vrij Nederland

 

Oorlog

'Er wordt maar geroepen: "Als er oorlog komt, dan zit je goed met goud.' Maar volgens mij kun je bij een oorlog beter een moestuin hebben, of een geweer.'

Interview in Metro met Hans de Geus, beurscommentator, econoom

 

Biografie

‘Wat een petieterig deel van het leven van een mens liggen in zijn daden en zijn woorden. Zijn echte leven leidt hij in zijn hoofd, en dat is slechts door hemzelf gekend. De hele dag lang, en elke dag weer, maalt de molen in zijn brein. Zijn gedachten, niet die andere dingen, vormen zijn geschiedenis. Zijn daden en zijn woorden zijn weinig meer dan de zichtbare dunne korst van zijn wereld… Elke dag zou een boek van tachtigduizend woorden opleveren – driehonderd vijfenzestig boeken per jaar. Biografieën zijn slechts de kleren en knopen van de man – de biografie van de man kan nooit geschreven worden.’

Notitie Mark Twain

 

Schrijven

'Schrijven is liegen om de waarheid te kunnen vertellen.'

Kader Abdolah

 

Bestaansreden

‘Alle ongelukkige mensen zijn hetzelfde. Een lang geleden opgelopen trauma, een onvervulde wens, gekrenkte trots, een prille liefdesvonk gedoofd door minachting (of, erger nog, door koude onverschilligheid) houdt hen in de ban, of wordt door hen krampachtig vastgehouden. Zo leven ze elke dag onder het juk van het verleden. De gelukkige mens zal nooit terugblikken en hij bekommert zich niet om de toekomst. Hij leeft in het nu.

Daar ligt ook de moeilijkheid, want het heden kan één ding nooit verschaffen: een bestaansreden. Om gelukkig te zijn, hoeft een mens alleen maar in het heden te leven, alleen maar voor het heden te leven. Maar als hij behoefte heeft aan een bestaansreden (de zin van zijn dromen, zijn geheimen, zijn leven), zal hij zijn verleden, al is het nog zo duister, moeten herbeleven en tegelijkertijd moeten leven voor de toekomst, al is die nog zo ongewis. Het leven houdt ons zowel geluk als een bestaansreden voor, maar dwingt ons tussen die twee te kiezen.’

Uit: Moordduiding – Jed Rubenfeld

 

Memoires

'Memoires: geschrift waarin men van iedereen kwaad spreekt behalve van zichzelf.'

Philippe Pétain