Beginselen der plantkunde. Leerboek ten gebruike bij het Lager Onderwijs in Nederlandsch-Indie

Door: Tjeenk Willink, H.D.


Uitgever:H.D. Tjeenk Willink, 1915, 5e druk
Bijzonderheden:124 pag. - in goede staat, ingebonden linnen, knak in voor- en achterplat, naam op schutblad
Prijs:€ 15,00
Categorie:Flora & fauna
Bestel

Stel een vraag
Terug naar vorige pagina